ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
คำหมุนผดุงเวทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030165
PERCODE 6 หลัก30495
กระทรวง 10 หลัก1046030495
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คำหมุนผดุงเวทย์
ชื่อ (อังกฤษ)khammoonphadoongwet
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคำบง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030495
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.658553
Longitude
103.824292

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน