ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
คำบงพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030164
PERCODE 6 หลัก30494
กระทรวง 10 หลัก1046030494
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คำบงพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)khambongpittayakom school
หมู่ที่1
ถนนสมเด็จ - กุฉินารายณ์
หมู่บ้าน
ตำบลคำบง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030494
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.65514854
Longitude
103.8421314

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน