ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองผ้าอ้อม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030152
PERCODE 6 หลัก30315
กระทรวง 10 หลัก1046030315
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผ้าอ้อม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGPHAOM
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030315
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.62125868
Longitude
103.707094

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน