ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านสร้างแสน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030139
PERCODE 6 หลัก30300
กระทรวง 10 หลัก1046030300
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างแสน
ชื่อ (อังกฤษ)BANSANGSAN
หมู่ที่9
ถนนบ้านบอน - หนองบัวโดน
หมู่บ้าน
ตำบลลำห้วยหลัว
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030300
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.69338777
Longitude
103.7969253

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน