ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านกอกวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030129
PERCODE 6 หลัก30322
กระทรวง 10 หลัก1046030322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกอกวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokwittayakom
หมู่ที่3
ถนนถีนานนท์
หมู่บ้าน
ตำบลผาเสวย
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030322
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.758408
Longitude
103.784074

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน