ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030127
PERCODE 6 หลัก30336
กระทรวง 10 หลัก1046030336
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
ชื่อ (อังกฤษ)nongheawkururatburana
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลแซงบาดาล
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030336
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7981383
Longitude
103.6839742

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน