ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโจดนาตาล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030107
PERCODE 6 หลัก30405
กระทรวง 10 หลัก1046030405
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโจดนาตาล
ชื่อ (อังกฤษ)BANJODNATHAN
หมู่ที่4
ถนนถนนคำม่วง-นาไร่เดียว
หมู่บ้าน
ตำบลนาทัน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030405
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.97089394
Longitude
103.6233473

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน