ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านนาไร่เดียว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030103
PERCODE 6 หลัก30401
กระทรวง 10 หลัก1046030401
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาไร่เดียว
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาทัน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030401
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9954149
Longitude
103.6226134

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน