ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านดินจี่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030096
PERCODE 6 หลัก30411
กระทรวง 10 หลัก1046030411
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดินจี่
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลดินจี่
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030411
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9278924
Longitude
103.7281606

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน