ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านส้มป่อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030089
PERCODE 6 หลัก30349
กระทรวง 10 หลัก1046030349
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านส้มป่อย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sompoi
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสระพังทอง
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030349
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7180145
Longitude
104.0481369

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน