ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030080
PERCODE 6 หลัก30338
กระทรวง 10 หลัก1046030338
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)kudkwangsawadwittaya
หมู่ที่1
ถนนเขาวง-กุฉินารายณ์
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030338
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.68425909
Longitude
104.0802247

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน