ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองห้างฉวีวิทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030065
PERCODE 6 หลัก30226
กระทรวง 10 หลัก1046030226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองห้างฉวีวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)NONGHANGCHAWEEWIT
หมู่ที่1
ถนนโพนนาดี-โนนสวรรค์
หมู่บ้าน
ตำบลหนองห้าง
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030226
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5608448
Longitude
104.1030288

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน