ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านบึงทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030059
PERCODE 6 หลัก30263
กระทรวง 10 หลัก1046030263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึงทอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANBUNGTHONG
หมู่ที่9
ถนนบ้านราษฎร์นิคม-หนองใหญ่
หมู่บ้าน
ตำบลสามขา
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030263
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.471564
Longitude
103.988045

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน