ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองหูลิงเจริญเวทย์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030053
PERCODE 6 หลัก30217
กระทรวง 10 หลัก1046030217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองหูลิงเจริญเวทย์
ชื่อ (อังกฤษ)nonghuling
หมู่ที่3
ถนนบัวขาว- นามน
หมู่บ้าน
ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030217
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.52823607
Longitude
104.0383756

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน