ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองจระเข้เรืองศิลป์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030034
PERCODE 6 หลัก30238
กระทรวง 10 หลัก1046030238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองจระเข้เรืองศิลป์
ชื่อ (อังกฤษ)Nong-chor-ra-khe-ruang-sin
หมู่ที่15
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจุมจัง
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030238
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.45485487
Longitude
104.1096456

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน