ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
กุดค้าวเทพพิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030022
PERCODE 6 หลัก30249
กระทรวง 10 หลัก1046030249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดค้าวเทพพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)KUDKHOATEPPITTAYA
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดค้าว
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030249
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5091307
Longitude
104.009111

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน