ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หัวงัววิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030012
PERCODE 6 หลัก30484
กระทรวง 10 หลัก1046030484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หัวงัววิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสงเปลือย
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030484
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.62225002
Longitude
103.7900498

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน