ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030199
PERCODE 6 หลัก30511
กระทรวง 10 หลัก1046030511
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจอมศรี
ชื่อ (อังกฤษ)banjomsri
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสายนาวัง
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030511
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.777723
Longitude
104.076502

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน