ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านบ่อแก้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030193
PERCODE 6 หลัก30515
กระทรวง 10 หลัก1046030515
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banbokeaw
หมู่ที่1
ถนน_
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030515
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.793284
Longitude
103.990789

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน