ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030190
PERCODE 6 หลัก30526
กระทรวง 10 หลัก1046030526
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
ชื่อ (อังกฤษ)Ratchamongklaphisek (bannayor)
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโนนนาจาน
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030526
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.72815059
Longitude
103.9836433

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน