ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นาสีนวลวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030185
PERCODE 6 หลัก30517
กระทรวง 10 หลัก1046030517
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาสีนวลวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nasrinonewittaya
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาคู
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030517
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.76193328
Longitude
104.0062327

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน