ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านวังเวียง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030183
PERCODE 6 หลัก30506
กระทรวง 10 หลัก1046030506
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)wangwiang
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาคู
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030506
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.74723
Longitude
104.0218337

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน