ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030174
PERCODE 6 หลัก30503
กระทรวง 10 หลัก1046030503
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030503
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.44135379
Longitude
103.326394

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน