ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030169
PERCODE 6 หลัก30490
กระทรวง 10 หลัก1046030490
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลไค้นุ่น
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030490
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6178635
Longitude
103.9522873

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน