ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านดงแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030160
PERCODE 6 หลัก30310
กระทรวง 10 หลัก1046030310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงแหลม
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONGLAM SCHOOL
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหมูม่น
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030310
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.75259999
Longitude
103.6394655

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน