ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านนาทัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030159
PERCODE 6 หลัก30309
กระทรวง 10 หลัก1046030309
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาทัน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannatan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหมูม่น
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030309
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.76968248
Longitude
103.6834976

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน