ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030156
PERCODE 6 หลัก30319
กระทรวง 10 หลัก1046030319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
ชื่อ (อังกฤษ)Baan Nonchad School
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030319
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6336169
Longitude
103.6650352

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน