ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองขามวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030155
PERCODE 6 หลัก30318
กระทรวง 10 หลัก1046030318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองขามวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nongkhamwittaya
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030318
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.682343
Longitude
103.722511

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน