ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโนนสะอาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030143
PERCODE 6 หลัก30303
กระทรวง 10 หลัก1046030303
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsaart
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030303
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.73720958
Longitude
103.7316205

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน