ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองแสงวิทยาเสริม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030142
PERCODE 6 หลัก30297
กระทรวง 10 หลัก1046030297
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแสงวิทยาเสริม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongsangwittayasaem
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030297
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.75106187
Longitude
103.7248729

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน