ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030140
PERCODE 6 หลัก30301
กระทรวง 10 หลัก1046030301
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)ban kor rat bum rong wittaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลำห้วยหลัว
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030301
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6545393
Longitude
103.7935504

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน