ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านแก้งกะอาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030130
PERCODE 6 หลัก30323
กระทรวง 10 หลัก1046030323
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก้งกะอาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaeng ka am
หมู่ที่10
ถนนถีนานนท์
หมู่บ้าน
ตำบลผาเสวย
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030323
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.77886369
Longitude
103.8367154

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน