ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030128
PERCODE 6 หลัก30337
กระทรวง 10 หลัก1046030337
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
ชื่อ (อังกฤษ)Banlaophupanwitaya (Sakha Nongyaplong)
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลแซงบาดาล
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030337
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8440357
Longitude
103.7052063

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน