ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ชุมชนโพนพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030119
PERCODE 6 หลัก30393
กระทรวง 10 หลัก1046030393
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนโพนพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)CHUMCHONPHONPHITTAYACHOM
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030393
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8628709
Longitude
103.6161037

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน