ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
สูงเนินวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030117
PERCODE 6 หลัก30398
กระทรวง 10 หลัก1046030398
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สูงเนินวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Sungnernwittayakom
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเนินยาง
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030398
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.78635333
Longitude
103.661595

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน