ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
คำเมยราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030112
PERCODE 6 หลัก30392
กระทรวง 10 หลัก1046030392
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คำเมยราษฎร์พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)khammeiratpattana
หมู่ที่5
ถนน0
หมู่บ้าน
ตำบลนาบอน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030392
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9156108
Longitude
103.6502957

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน