ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030111
PERCODE 6 หลัก30410
กระทรวง 10 หลัก1046030410
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ชื่อ (อังกฤษ)bannonsrisawat school
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาบอน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030410
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.851481
Longitude
103.653391

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน