ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโนนค้อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030104
PERCODE 6 หลัก30402
กระทรวง 10 หลัก1046030402
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonkhor
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทัน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030402
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.98511443
Longitude
103.6592287

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน