ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
โป่งนกเปล้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030101
PERCODE 6 หลัก30390
กระทรวง 10 หลัก1046030390
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โป่งนกเปล้า
ชื่อ (อังกฤษ)PONGNOKPLAO
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งคลอง
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030390
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.94040891
Longitude
103.6094425

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน