ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองผือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030092
PERCODE 6 หลัก30352
กระทรวง 10 หลัก1046030352
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongpue
หมู่ที่7
ถนนเขาวง - นาคู
หมู่บ้าน
ตำบลหนองผือ
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030352
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.74060537
Longitude
104.0689991

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน