ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโนนสำราญ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030082
PERCODE 6 หลัก30340
กระทรวง 10 หลัก1046030340
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONSUMRAN
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030340
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.667049
Longitude
104.0752691

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน