ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโนนยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030077
PERCODE 6 หลัก30270
กระทรวง 10 หลัก1046030270
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonyang
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่าไฮงาม
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030270
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.4485462
Longitude
104.1391731

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน