ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
เหล่าไฮงามวิทยาสูง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030074
PERCODE 6 หลัก30267
กระทรวง 10 หลัก1046030267
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เหล่าไฮงามวิทยาสูง
ชื่อ (อังกฤษ)LAOHAINGAMWITTHAYASUNG
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่าไฮงาม
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030267
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.48581
Longitude
104.144324

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน