ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านกลาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030073
PERCODE 6 หลัก30271
กระทรวง 10 หลัก1046030271
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banklang
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่าไฮงาม
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030271
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.437327
Longitude
104.130866

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน