ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านห้วยม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030063
PERCODE 6 หลัก30228
กระทรวง 10 หลัก1046030228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAYMUANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองห้าง
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030228
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5935151
Longitude
104.1308114

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน