ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านแก้งเดื่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030061
PERCODE 6 หลัก30265
กระทรวง 10 หลัก1046030265
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก้งเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaengdue
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสามขา
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030265
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.4466969
Longitude
104.0084665

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน