ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030060
PERCODE 6 หลัก30264
กระทรวง 10 หลัก1046030264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Kompontongborriboonratbumrung
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสามขา
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030264
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.4619274
Longitude
103.9915557

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน