ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองบัวทองวิทยาเสริม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030056
PERCODE 6 หลัก30240
กระทรวง 10 หลัก1046030240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองบัวทองวิทยาเสริม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbuathongwithayaseam
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสมสะอาด
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030240
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.41410085
Longitude
104.0520583

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน