ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030054
PERCODE 6 หลัก30225
กระทรวง 10 หลัก1046030225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สมสะอาดพิทยาสรรพ์
ชื่อ (อังกฤษ)Somsa-ad Pittayasan
หมู่ที่1
ถนนบัวขาว - โพนทอง
หมู่บ้าน
ตำบลสมสะอาด
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030225
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.4516431
Longitude
104.0365637

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน