ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030047
PERCODE 6 หลัก30223
กระทรวง 10 หลัก1046030223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
ชื่อ (อังกฤษ)Bungklawittayakom friendship 194 School
หมู่ที่5
ถนนถนนกุฉินารายณ์-โพนทอง
หมู่บ้าน
ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030223
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.49866015
Longitude
104.0535566

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน